MENGENAI KAMI | KOLEJ ENAM BELAS

» MENGENAI KAMI

MENGENAI KAMI

Kolej 16 merupakan salah sebuah entiti di Kolej Serumpun selain daripada Kolej 12, 14 dan 15.Sistem pentadbiran Kolej 16 adalah kerjasama antara pihak UPM dengan syarikat swasta iaitu PJSD yang menyediakan kemudahan penginapan kepada pelajar.Segala urusan yang berkaitan dengan kemudahan penginapan adalah di bawah tanggungjawab PJSD.

Kolej Enam Belas merupakan kolej yang ke Enam Belas (16) daripada 17 buah kolej yang ada di...selanjutnya...
Sebagai sebuah universiti yang terkemuka dan menjadi Pusat Pembelajaran dan Penyelidikan yang utama...selanjutnya...
Pentadbiran dan pengurusan Kolej Enam Belas terdiri daripada 1 Pengetua 1 Pegawai Tadbir 2...selanjutnya...
Pelaksanaan Piagam Pelanggan adalah bertujuan untuk memajukan pentadbiran awam pada masa ini...selanjutnya...
SXEQIA1~